سیستم نوبت دهی بی سیم

سیستم های نوبت دهی و اعلام نوبت بی سیم (اعلام صوتی و تصویری)