ترازو لیبل پرینتر

ترازو دیجیتال با قابلیت چاپ لیبل (برچسب) قیمت و بارکد ، امکان اتصال بارکدخوان و بی نهایت حافظه برای ثبت مشخصات کالاها