جاپگر 6سانتی

پرینتر 6 سامتی متری ویژه صدور رسید و فاکتور/اتصال به ترازو و …