چاپگر آشپزخانه

فیش پرینتر ضد آب ویژه استفاده در آشپزخانه و تحویلداری