دو بعدی (QR Code)

بارکد خوان های دو بعدی، Data Matrix و QR Code
انواع بی سیم و سیمی با پایه رو میزی