چاپگر کارت شناسایی

انواع چاپگرهای کارت های PVC و پلاستیکی
با مصارف اداری، پرسنلی و …